top of page

מודעות פלנטארית בתרבות

האופי הגלובלי של אתגרינו והפתרונות האפשריים - כאנושות וכפלנטה - ברור בימינו, בשלהי המילניום השלישי, לא רק למומחים אלא יותר ויותר ברמת השדה והתרבות. קישור למאמר המלא...

bottom of page