top of page

Stairways to Peace

מאמר שכתבתי ב2013 במסגרת השתתפות בכנס שלום בבואנוס איירס, ארגנטינה. המאמר מתאר את יחסם של סטודנטים ישראליים ממוצא יהודי וערבי, לאחר שהשתתפו בתהליכים מגוונים לקידום תקשורת אמפטית בין תרבותית במסגרת סדנאות מיוחדות ובקורסים אקדמיים רגילים. קישור למאמר המלא

bottom of page