דר׳ שולמית גובקין
מודעות פלנטארית

מודעות פלנטרית
May that which
is best
for all of life
come to pass
מודעות פלנטארית