דר׳ שולמית גובקין

מודעות פלנטרית

 

חוקרת, ברמה של התרבות ובמסגרת אקדמית, אשר מיפתה במשך שני עשורים את תנועת הפוטנציאל האנושי ושל מודעות פלנטארית באזור המפרץ של סן פרנסיסקו, תוך התמקדות בזיהוי וניסוח אסטרטגיות הוליסטיות לאקטיביזם בר קיימא. (תזה לקבלת תאר דוקטור (PhD בסוציולוגיה, אוניברסיטת ברקליי, קליפורניה, 1995). אסטרטגיות אלו ניזונות מראיונות עם כ-100 פעילים בעלי חזון הקיימות ומאינטגרציה בין מגוון רחב ומתרחב של תובנות, כגון קוסמולוגיות עתיקות ימים על הקשר בין גוף/רוח/חברה, שמאניזם בתקופתנו, "המדע החדש" (חקר המח, פיזיקה קוונטית, ביולוגיה, וכד'), עקרונות לאקטיביזם לצדק ושלום ומתך חוכמת הלב, אהבה וחמלה. בישראל מתמקדת מאז שנות ה-90 המאוחרות בחקר וטיפוח עקרונות אלה בבניית חברה בת קיימא לטובת הכלל.

 

מטפלת הוליסטית המשלבת בין איזון גוף/רוח אנרגטי וכלי גדילה מתך השיטות של (PSI - Personal Self Integration) (אינטגרציה בין ה"אניים" השונים שבתוכננו), ריפוי הולטרופי (נשימה ורבביסינג), תרפיה של רייך, עבודת גשטאלט ופסיכו-דרמה), דימיון מודרך והצהרות חיוביות.

 

מרצה במכללות אקדמיות ובפורומים בקהילה בתחומים של מודעות פלנטארית וסוציולוגיה הוליסטית-מערכתית.

 

מנחה סדנאות להתמרת הייאוש להתעצמות תך התחברות לחוכמה ולעוצמה של הנשי (אצל נשים וגברים גם יחד) וכמן כן, סדנאות לטיפוח תקשורת רב-תרבותית אמפאטית.

 

פעילה פלנטארית המחויבת לטפח את חזון הקיימות והאסטרטגיות למימושו בחיים.