top of page
רוצים שינוי? 
ראיון עם ד״ר שולמית גובקין במגזין ״חיים אחרים״, פברואר 2007
 
האם שינוי חברתי ותודעתי גלובלי דורש תהליך שינוי בכל אחד מבני האדם? יש הטוענים שדי בכמות מסוימת של אנשים המהווה ״מסה קריטית״, על מנת ליצור קפיצות תודעתיות שישנו את העולם כולו. לקישור לראיון המלא...

 

מחקר

 

שולמית גובקין
מודעות פלנטארית בתרבות
מגזין ״רוח אחרת״
 
האופי הגלובלי של אתגרינו והפתרונות האפשריים - כאנושות וכפלנטה - ברור בימינו, בשלהי המילניום השלישי, לא רק למומחים אלא יותר ויותר ברמת השדה והתרבות. לקישור למאמר המלא...

 

שולמית גובקין
:Stairways to Peace

Contact, Communication, Compassion

International Journal of Peace and Development Studies

 

מאמר זה מתאר את יחסם של סטודנטים ישראליים ממוצא יהודי וערבי, לאחר שהשתתפו בתהליכים מגוונים לקידום תקשורת אמפטית בין תרבותית במסגרת סדנאות מיוחדות ובקורסים אקדמיים רגילים. לקישור למאמר המלא...

 

עבודת דוקטורט ״מודעות פלנטרית״
ברקלי קליפורניה, 1995
קישור לדוקטורט
 
 
 

 

ריפוי חברתי
שולמית גובקין
bottom of page