ריפוי אישי וריפוי חברתי

 

ריפוי אישי

הטרנספורמציה הפלנטארית המזדמנת בתקופה זו קשורה לתהליכים אישיים מאד עמוקים, חסר איזון, לחצים ולא מעט פחד ואף ייאוש. אני תומכת בשינויי חיים הרמוניים ובהעצמה דרך איזון אנרגטי ומגוון של שיטות טיפוליות הומיניסטיות וטרנס-פרסונאליות. (אינטגרציה בין ה"אניים" השונים שבתוכננו, PSI; תרפיה של רייך; עבודת גשטאלט ופסיכו-דרמה).

ריפוי חברתי

מאז שנות ה-80 אני חוקרת ומלמדת, במכללות בגליל ובמסגרות קהילתיות שונות, את הצמיחה של תנועה לקראת מודעות פלנטארית והאסטרטגיות ההוליסטיות לאקטיביזם בר קיימא המהותיים לה ולריפוי החברתי המזדמן.

[(PhD Thesis, Sociology, UCBerkeley, 1995; Contact, communication, compassion as stairways to peace, Israel 2013)] ניתן לקרוא במחקר.

אסטרטגיות אלו ניזונות ממספר רב מאד של ראיונות עם פעילים פלנטאריים מובילים, מתרבויות ותחומים שונים ומארגונים פלנטאריים לדוגמא; כמו כן, מאינטגרציה בין מגוון רחב ומתרחב של תובנות, כגון קוסמולוגיות עתיקות ימים, שמאניזם בתקופתנו, "המדע החדש" (חקר המח, פיזיקה קוונטית, ביולוגיה) ועקרונות אקטיביזם לצדק ושלום ומתך חוכמת הלב, אהבה וחמלה.

סדנאות והרצאות

אקטיביזם בר קיימא מזמן לימוד, תרגול ותמיכה בטיפוח הפוטנציאל האנושי לוויסות עצמי מודע ומכוון, לאופטימיות, להתמודדות עם אמונות לא מודעות שבדרך למימוש חזון הקיימות.

אני מנחה סדנאות, במסגרות אקדמיות ובקהילה, במגוון נושאים, כגון: התמרת הייאוש להתעצמות, טיפוח תקשורת רב תרבותית אמפאטית, התחברות לחוכמה ולעוצמה של העיקרון הנשי (המצוי אצל גברים ונשים גם יחד), ואסטרטגיות טרנס-פרסונאליות לאקטיביזם בר קיימא. נתן להעביר בפורמט של סדנה ו/או הרצאה.

ריפוי חברתי